KF- sändning

Kommunfullmäktigesändning

Kommunfullmäktige i Skövde 2023-12-11


Inledning - Mötets öppnande - Närvarokontroll - Val av justerare


1 Fastställande av dagordning
2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
3 Anmälan av nya motioner

4 Nya interpellationer

5 Besvarande på interpellation
6 Fråga

7 Svar på motion om reglering av inomhusklimat för lokaler där biståndsbedömda äldre vårdas Politiskt föredragande: Martin Odenö (M) och Lene Lorentzen (S)
8 Firmatecknare för Skövde kommun
9 Revidering av förbundsordning Tolkförmedling Väst Politiskt föredragande: Maria Hjärtqvist (S)
10 Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Skaraborg Politiskt föredragande: Johan Ask (S)
11 Koncernbanken: Utlåningsramar 2024 Politiskt föredragande: Johan Ask (S)
12 Revidering av förbundsordning Avfall & Återvinning Skaraborg Politiskt föredragande: Adam van Stam (S)
13 Förvärv av industrifastighet på Mariesjö, Bromsaren 2, antagande av bolagsordning samt godkännande av aktieägartillskott till Skövde Stadshus AB Politiskt föredragande: Johan Ask (S)
14 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 11 december 2023
15 Valärenden Politiskt föredragande: Josef Fransson (SD)
16 Avslutning