KF- sändning

Kommunfullmäktigesändning

Kommunfullmäktige 2023-02-27


Inledning - Mötets öppnande - Val av justerare - Närvarokontroll


1 Fastställande av dagordning


2 Återrapportering av utredningsuppdrag gällande utveckling av Södermalms IP och Södermalm Politiskt föredragande: Bernt Mårtensson (M)


3 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige


4 Anmälan av nya motioner


5 Frågor och interpellationer


6 Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden Politiskt föredragande:Theres Sahlström (M)


7 Motionom skolbiblioteken i Skövde kommun Politiskt föredragande: Marianne Gustafsson (KD)
8 Firmatecknare för Skövde kommun


9 Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter Politiskt föredragande: Anita Löfgren (S)


10 Utveckla Skövde Exploatering AB som verktyg för Sektor Samhällsbyggnad Politiskt

föredragande:Theres Sahlström (M)


11 Nominering av borgerlig vigselförrättare Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)


12 Val till kommunala bolag 2023-2027 Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)


13 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 februari 2023


14 Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)


Avslutning